Nhấn vào đây để thanh toán bằng thẻ cào ...

Số tài khoản: 0071000717402 - NGÂN HÀNG VIETCOMBANK - CHI NHÁNH PHẠM HÙNG - QUẬN 8 - TP.HCM.
Số điện thoại: 079909487